Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i zrozumiałym językiem - jeżeli jednak cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, to służymy swoją pomocą. Skontaktuj się z nami telefonicznie ( + 48 ) 793 - 777 - 678 lub przez e-mail info@multihit.pl

Informacje ogólne
1.Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.multihit.pl jest firma RMI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18/216 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejnowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700119, posługującą się numerem NIP 5252726992. Biuro znajduje się przy ulicy: Aleja Jana Pawa II 61/222
01-031 Warszawa
2.Wszystkie ceny w naszym sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki
4.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
5.Do momentu wysłania przez Nas produktu/produktów kupujący może dokonać zmiany zamówienia.
6.Korzystanie z usług naszego sklepu wiąże się z zaakceptowaniem tego regulaminu.
7.We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub emaliowy na adres podany w dziale Kontakt.

Ochrona danych osobowych
Dane, które podają Państwo podczas procesu zakupów jak i wszelkie inne dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.) i są zabezpieczone, więc żadna osoba niepowołana do tego nie ma do nich dostępu. Dostęp do nich prócz wybranych pracowników sklepu mają jedynie wybrane organy państwowe, o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. gdy zaistnieją określone przez tą ustawę okoliczności. Nasz sklep wykorzystuje podane przez Państwa dane jedynie do zrealizowania zamówienia. Nikt z pracowników naszego sklepu nie ma dostępu do Państwa danych dotyczących karty kredytowej, a bezpieczeństwo gwarantowane jest przez system PayU.pl, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych każdy konsument ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych.

Zamówienia
1.Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zamówienia na naszej stronie, drogą telefoniczną oraz w siedzibie firmy.
2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
3.Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub faktura VAT.
4.Produkty są dostarczane przez kuriera lub Pocztę Polską w zależności od wyboru klienta.
5.Podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności kuriera/pracownika poczty stan paczki, jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny (jest on pomocny przy reklamacji i może okazać się jedynym wartościowym dowodem, który kupujący będzie mógł przedstawić).
6.W razie wysyłki za granicę prosimy o kontakt w celu ustalenia jej kosztów.
7. W przypadku wszystkich produktów posiadających więcej niż jeden model zdjęcie widoczne poza kartą produktu (strona z pełnym opisem produktu) jest zdjęciem poglądowym jednego z modeli najlepiej reprezentującego dany produkt. Na stronie produktu widoczne są właściwe i pełne zdjęcia oraz specyfikacje każdego z modeli.

Zwroty i reklamacje
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 30dni od otrzymania przesyłki.
2.Zwracane towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach, nasz sklep może wydać negatywną decyzję w sprawie zwrotu danego produktu.
3.Produkt najlepiej odesłać do nas z dowodem zakupu i instrukcją.
4.Zwrot wartości zwracanego produktu następuje w terminie do 7dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Suma zostanie przelana na konto wskazane przez kupującego lub w inny ustalony sposób. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania zwracanego produktu, które pokrywa kupujący.
5.Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku:
- wady technicznej towaru
- wady powstałej w wyniku dostawy
- innej wady lub niezgodności produktu lub usługi niepowstałej z winy kupującego
6.Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć dowód jego zakupu i dostarczyć paczkę na adres naszego biura. Po otrzymaniu przez nas paczki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty przesyłki zostaną niezwłocznie przelane na konto wskazane przez kupującego lub zwrócone w inny ustalony sposób.
7.W ciągu 14 dni Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona, a Państwo zostaną poinformowani o jej wyniku.
8.Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt naszej firmy będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy zostanie to ustalone pomiędzy Wysyłającym a Sprzedającym.